Thông tin chi tiết:
Bùi Kim Trọng
Phó Hiệu trưởng Bùi Kim Trọng
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Trình độ Đại học sư phạm Toán
Email bktrong.c3bl@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều