Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hằng
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Đại học sư phạm Địa
Email nthang.c3bl@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều