Thông tin chi tiết:
Trịnh Minh Hiếu
Phó Hiệu trưởng Trịnh Minh Hiếu
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc Sĩ
Email tmhieu@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều