Thông tin chi tiết:
Diệp Minh Thành
Tổ trưởng Diệp Minh Thành
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Thể dục - ANQP
Điện thoại 0918950234
Email dmthanh.c3bl@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

dmthanh.c3bl@sobaclieu.edu.vn

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều