Thông tin chi tiết:
Lê Văn Hậu
Tổ phó Lê Văn Hậu
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Thể dục - ANQP
Điện thoại 0988102113
Email lvhau.c3bl@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

lvhau.c3bl@sobaclieu.edu.vn

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều