Thông tin chi tiết:
Trương Thanh Thuận
Tổ trưởng Trương Thanh Thuận
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Vật lý
Điện thoại 0913165564
Email ttthuan.c3bl@sobaclieu.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

ttthuan.c3bl@sobaclieu.edu.vn

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều