THÔNG BÁO ĐẦU NĂM (NH 2022-2023)

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM:

TB%20cac%20khoan%20thu%20NH%202022-2023-0(1).jpg

TB%20cac%20khoan%20thu%20NH%202022-2023-Phu%20luc(2).jpg

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO ĐẦU NĂM HỌC:

DANH SÁCH LỚP K10:

DS%20lop%2010A1%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A2%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A3%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A4%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A5%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A6%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A7%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A8%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A9%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010A10%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010C1%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010C2%20NH%202022-2023.jpg

DS%20lop%2010C3%20NH%202022-2023.jpg

 

DANH SÁCH LỚP K11:

11A1.jpg

11A2.jpg

11A3.jpg

11A4.jpg

11A5-m.jpg

11A6.jpg

11A7.jpg

11A8.jpg

11A9.jpg

11A10.jpg

11A11.jpg

11C1.jpg

11C2.jpg

 

DANH SÁCH LỚP K12:

12A1.jpg

12A2.jpg

12A3.jpg

12A4.jpg

12A5.jpg

12A6.jpg

12A7.jpg

12A8.jpg

12A9.jpg

12A10.jpg

12A11.jpg

12C1.jpg

12C2.jpg

 

Tác giả: Trường THPT Bạc Liêu
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều